De Eytemaheert kaas is de winnaar van de kaas noviteit 2022.