Een korte samenvatting van de in november 2018 gehouden Inspiratiebeurs bij Intercheese Holland.
We kijken terug op een succesvolle beurs!
Bedankt voor uw komst!